Prawnicy 2013

Paweł Podrecki

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych,
wspólnik w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki z Krakowa

Pomagam, gdy mogę ocenić, czy moje wsparcie rzeczywiście będzie przydatne. Generalnie mam zaufanie do profesjonalnych instytucji zajmujących się wspieraniem innych...

O POMAGANIU
Pomaganie wynika z osiągnięcia pewnej stabilizacji. Pomoc to idea, która związana jest ze wsparciem osób, które tego potrzebują. Dla mnie przykładem jest akcja Szlachetna Paczka. Mam doświadczenie z tą organizacją, dużo rozmawiałem z jej inicjatorem. Zrozumiałem, że nie chodzi tylko o to, żeby pomagać, ale zaszczepić w ludziach pewien mechanizm pomocy.

O PRACY
Często ze sobą rywalizujemy, również w pracy i nie bójmy się tego. Rywalizacja nie zawsze wiąże się przecież z koniecznością wygrywania.

O PRAWNIKACH
Prawnicy dziś wykonują różne role. Przede wszystkim pracują merytorycznie. Są również menedżerami zwłaszcza partnerzy zarządzający. Niektórzy – tak jak ja – pracują naukowo i prowadzą zajęcia dydaktyczne. Mamy dziś bardzo wiele obowiązków.

O KOBIETACH
Kobiety będące prawnikami niejednokrotnie są bardziej bezwzględne dla swoich przeciwników, klientów czy kolegów w kancelarii niż mężczyźni.

O MĘŻCZYZNACH
Wrażliwość nie jest związana z płcią. Jest w każdym z nas, ale trzeba ją odkryć, wydobyć. Najważniejszy jest pomysł.

O BLISKICH
Moi bliscy są w dwóch miejscach oddalonych od siebie kilkaset kilometrów, ale mimo to staram się być jak najwięcej z każdym z nich.

O SOBIE SAMYM
Niekiedy znajomi mówią, że mam większy poziom empatii w stosunku do innych. W rzeczywistości najtrudniej opisać siebie samego. Nie chodzi tylko o poziom wrażliwości i ocenę jak bardzo głęboko przeżywamy wiele spraw. Z pewnością ważna jest też poczucie satysfakcji z tego, że uczestniczę bezinteresownie w pewnych rzeczach.

2012 © Fundacja Między Niebem a Ziemią. Created by kasial. All rights reserved.
www.kasial.pl